Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nơi có băng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Nơi có băng

Nơi có băng, có sự mát cho hai.
Cho hai: nên tôi để em đến.
Một hơi thở như của lửa quanh em –
Em đến từ bông hoa hồng.

Tôi hỏi: Người ta gọi em là gì ở đó?
Em gọi tên nó cho tôi, cái tên:
một ánh sáng như của tro trùm lên nó –
Từ bông hoa hồng em đến.

Nơi có băng, có sự mát cho hai:
tôi cho em cái tên kép.
Em mở mắt bên dưới nó –
Một vầng sáng trùm lên lỗ băng.

Giờ tôi nhắm, tôi nói, con mắt của tôi –:
Nhận lời này – mắt tôi nói nó với mắt em!
Nhận lấy nó, nói nó sau tôi,
nói nó sau tôi, nói nó chậm,
nói nó chậm, trì hoãn nó,
và mắt em – cứ mở nó lâu như thế!

Paul Celan, “Wo Eis ist,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 16, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: