Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Điều không thể tha thứ” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Điều không thể tha thứ

Khi anh quên bạn bè, khi anh cười nhạo người nghệ sĩ,
        Và nhìn tinh thần sâu hơn một cách nhỏ nhen, hẹp hòi,
                Chúa tha thứ, nhưng chớ quấy rầy
                        Sự yên bình của những người yêu nhau.

Friedrich Hölderlin, “Das Unverzeihliche” (1798).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 28, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: