Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đức tin” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Đức tin

Đức tin ở trong anh bất cứ khi anh nhìn
Một giọt sương hay một chiếc lá nổi
Và biết rằng chúng tồn tại, bởi vì chúng phải.
Ngay cả khi anh nhắm mắt hay mơ
Thế giới vẫn thế như là nó đã
Và chiếc lá sẽ bị nước sông cuốn trôi đi mãi.

Đức tin cũng ở trong anh mỗi khi anh vấp
Chân vào đá sắc và biết rằng chúng
Ở đó để làm đau chân chúng ta.
Có thấy bóng dài mà cái cây đổ xuống?
Cả chúng ta lẫn hoa đều đổ bóng xuống đất.
Cái không có bóng thì không có sức mạnh để sống.

Warsaw, 1943

Czesław Miłosz, “Faith,” The Collected Poems, 1931-1987, trans. author and Robert Hass (Ecco Press, 1988).

Copyright © 1945 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 26, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: