Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chỉ vì sự ngày càng hỗn loạn” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Chỉ vì sự ngày càng hỗn loạn

Chỉ vì sự ngày càng hỗn loạn
Trong các thành phố đấu tranh giai cấp của chúng ta
Mà một số người đã quyết định, mấy năm qua,
Không nói nữa về các thành phố cảng, tuyết trên mái, đàn bà
Mùi táo chín trong hầm, những nhục cảm xác thịt, tất cả
Những thứ làm con người tròn vẹn và nhân bản
Mà chỉ nói thêm về hỗn loạn
Rồi thành ra phiến diện, queo quắt, vướng vào việc mua bán
Của chính trị và từ vựng khô khan, “không xứng đáng”
Của nền kinh tế biện chứng
Để cho sự chung sống chen chúc khủng khiếp này
Của những trận tuyết rơi (chúng không chỉ lạnh, chúng ta biết điều đó)
Sự bóc lột, xác thịt bị cám dỗ và công lý giai cấp không sinh
Trong chúng ta sự chấp thuận một thế giới đa chiều, niềm vui
Trước những mâu thuẫn của một cuộc sống đẫm máu
Các anh hiểu.

Bertolt Brecht, “Ausschließlich wegen der zunehmenden Unordnung” (1934).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 8, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: