Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bộ ba, bộ bốn” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bộ ba, bộ bốn

Bạc hà xoăn, bạc hà, xoăn,
trước ngôi nhà ở đây, trước ngôi nhà.

Giờ này, giờ của người,
cuộc trò chuyện của nó với miệng tôi.

Với cái miệng, với sự im lặng,
với những lời, mà chúng từ chối.

Với cái rộng, với cái hẹp,
với những thảm họa gần.

Với mình tôi, với ba chúng tôi,
một nửa buộc, một nửa trôi.

Bạc hà xoăn, bạc hà, xoăn,
trước ngôi nhà ở đây, trước ngôi nhà.

Paul Celan, “Selbdritt, selbviert,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1960 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 7, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: