Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự kiệm lời” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Sự kiệm lời

“Vì sao mi kiệm lời đến thế? Mi chẳng còn, như trước,
        Bây giờ, yêu tiếng hát nữa sao? Khi mi thấy, hồi còn trẻ,
                Trong những ngày hy vọng, khi mi
                        Hát, không bao giờ có sự kết thúc!”

Như niềm vui của tôi, là khúc hát của tôi. – Ai muốn vui
        Tắm mình trong nắng quái? Nó đã đi, trái đất thì lạnh,
                Và con chim của đêm vỗ cánh
                        Đập rào rào khó chịu trước con ngươi.

Friedrich Hölderlin, “Die Kürze” (1798).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 20, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: