Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nói với gió” – Vicente Riva Palacio

Vicente Riva Palacio (1832–1896) là nhà văn, nhà thơ người Mexico.

Nói với gió

Hồi là một đứa trẻ với sự hãi hùng
ta đã nghe tiếng mi rên ở cửa;
lời than thở thống thiết và đau buồn
của một sinh vật bí ẩn, ta đã tin như thế.

Hồi ta là một cậu trai lời xì xào mi nói
những cụm từ tâm trí ta đoán ước;
rồi, những năm sau, băng qua trại,
giọng khàn khàn của mi cứ mãi gào “Tổ quốc.”

Giờ ta nghe mi đập trong những đêm
tối đen vào song sắt kiên cố của nhà tù;
song những bất hạnh đã nói với ta

rằng mi là gió, không hơn, khi mi gầm gừ,
mi là gió khi mi gào thét hoặc thì thầm,
gió khi mi đi đến, gió khi mi đi xa.

Vicente Riva Palacio, “Al viento” (1884).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 4, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: