Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự qua bên kia của người” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Sự qua bên kia của người

Sự
qua bên kia của người đêm nay.
Bằng những từ tôi đưa người trở lại, người ở đây,
tất cả là thật và một sự chờ đợi
sự thật.

Hạt đậu trèo lên trước
cửa sổ của chúng ta: hãy nghĩ
ai đang lớn lên bên cạnh chúng ta và
nhìn nó.

Chúa, chúng ta đọc, là
một phần và một phần thứ hai, rải rác:
trong cái chết
của tất cả những kẻ bị cắt
ông lớn vẹn nguyên.

Đó là nơi
cái nhìn của chúng ta dẫn chúng ta tới,
với
nửa này
chúng ta giữ quan hệ.

Paul Celan, “Dein Hinübersein,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 11, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: