Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bi ký cho một bạo chúa” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê bình của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1986 và giải Nobel văn chương năm 1987, sau đó được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1991 đến năm 1992. Ông qua đời ở New York City năm 1996.

Bi ký cho một bạo chúa

Hắn có thể giết nhiều hơn hắn có thể nuôi
nhưng đã chọn không làm cả hai. Bằng cách chết
hắn để lại một khoảng trống và chiếc Rolls-Royce
đen cho một tên trong bộ sậu, người sẽ quyết.

Joseph Brodsky, “Epitaph for a Tyrant,” Collected Poems in English, ed. Ann Kjellberg (Farrar, Straus and Giroux, 2000). This poem was first published in The New York Review of Books (December 16, 1982 Issue).

Copyright © 1982 by Joseph Brodsky | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 11, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: