Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nó không còn là” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Nó không còn là

Nó không còn là
sự nặng
đôi khi cùng với người
được hạ xuống giờ
này. Nó là
một cái khác.

Nó là sức nặng giữ lại sự trống rỗng
sẽ đi-
cùng với người.
Như người, nó có không tên. Có lẽ
cả hai là một. Có lẽ
một ngày người cũng sẽ gọi tôi
như thế.

Paul Celan, “Es ist nicht mehr,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 15, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: