Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mọi thứ” – Wisława Szymborska

Wisława Szymborska (1923–2012) là nhà thơ người Ba Lan. Bà được trao giải Goethe năm 1991, giải Nobel văn chương năm 1996, và Huân chương Đại bàng Trắng của Ba Lan năm 2011.

Mọi thứ

Mọi thứ –
một từ hợm hĩnh và kiêu ngạo.
Nó nên được viết trong ngoặc kép.
Nó làm như không bỏ sót điều gì,
mà tập hợp, bao trùm, chứa đựng, có.
Trong khi đó nó chỉ là
một mẩu gió tố.

Wisława Szymborska, “Everything,” Monologue of a Dog, trans. Clare Cavanagh and Stanisław Barańczak (Houghton Mifflin Harcourt, 2005).

Copyright © 2002 by Wisława Szymborska | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 17, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: