Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cùng nhau” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cùng nhau

Bởi bây giờ đêm và giờ,
trên các ngưỡng gọi tên
cái đi vào và ra,
chấp thuận cái chúng ta đã làm,
bởi không có người thứ ba chỉ đường chúng ta,

những cái bóng sẽ không
đến riêng lẻ, nếu có nhiều
hơn cái tiết lộ hôm nay,

những đôi cánh sẽ không xào xạc
muộn cho người hơn cho tôi –

Nhưng trên biển hòn đá sẽ
lăn, cái lơ lửng gần chúng ta,
và trong dấu vết nó vẽ
giấc mơ sống sinh sôi.

Paul Celan, “Gemeinsam,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 12, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: