Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Rắn trắng” – Nelly Sachs

Nelly Sachs (1891–1970) là nhà thơ người Đức. Bà được trao giải Nobel văn chương năm 1966.

Rắn trắng

Rắn trắng
vòng cực
đôi cánh đá hoa cương
nỗi buồn hồng trong khối băng
những vùng cấm quanh bí ẩn
những dặm đánh trống ngực của khoảng cách
những dây chuyền gió treo trên nỗi nhớ nhà
lựu đạn lửa của giận dữ –

Và con ốc sên
với hành lý tích tắc của thời gian của Chúa.

Nelly Sachs, “Weisse Schlange,” Flucht und Verwandlung (Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt, 1959).

Copyright © 1959 by Nelly Sachs | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 16, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: