Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Máy xắt cải củ” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải E. M. Forster năm 1975, giải Nobel văn chương năm 1995, hai giải Whitbread vào các năm 1996 và 1999, giải Irish PEN năm 2005, giải T. S. Eliot năm 2006, giải David Cohen năm 2009, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2012. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.

Máy xắt cải củ

cho Hughie O’Donoghue

Ở một thời tay trần
và gang,

cái máy xay thịt kẹp,
cái máy bơm nước hai bánh đà,

nó cắm gót vào giữa các bồn gỗ
và những máng tạp,

nóng hơn nhiệt độ cơ thể
vào mùa hè, lạnh vào mùa đông

như áo giáp của mùa đông,
một tấm giáp ngực ngực thùng

đứng gác
trên bốn ống đồng gồng.

“Đây là cách Chúa nhìn sự sống,”
nó nói, “từ mầm chồi đến máy xắt,”

trong khi chiếc tay cầm quay
và những đầu cải củ được thả xuống cho

các lưỡi dao bên trong ứ nước đớp,
“Đây là vòng đời cải củ,”

trong khi nó nhả đống thái thô,
từng xô từng xô lấp lánh.

Seamus Heaney, “The Turnip-Snedder,” District and Circle (Faber and Faber, 2006). This poem was first published in The New Yorker (March 20, 2006 Issue).

Copyright © 2006 by Seamus Heaney | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 18, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: