Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái lạ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cái lạ

Cái lạ
mắc chúng ta trong lưới,
cái phù du với
bối rối qua chúng ta,

hãy đếm nhịp tôi, cả nó,
vào người,

rồi chúng ta sẽ đứng dậy
chống lại người, chống lại tôi,

cái gì đó mặc chúng ta
trong da ngày, trong da đêm,
cho trò chơi với sự nghiêm túc tối
cao, chực đổ.

Paul Celan, “Das Fremde,” Zeitgehöft (Suhrkamp Verlag, 1976).

Copyright © 1970 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 12, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: