Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Kermorvan” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Kermorvan

Mi sao nhỏ bách kim hoa,
mi gỗ trăn, mi cử, mi dương xỉ:
với các ngươi những kẻ gần ta đi xa, –
chúng ta về với mi, trong lưới, quê nhà.

Đen treo chùm-nguyệt-quế-
anh-đào bên thân cọ mọc râu.
Tôi yêu, tôi hy vọng, tôi tin, –
vẹm đá nhỏ há hốc.

Một câu nói nói – với ai? Với chính nó:
Servir Dieu est régner, – tôi có thể
đọc nó, tôi có thể, nó sáng lên,
xa khỏi Kannitverstan.

Paul Celan, “Kermorvan,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 10, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: