Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bốn giờ sáng” – Wisława Szymborska

Wisława Szymborska (1923–2012) là nhà thơ người Ba Lan. Bà được trao giải Goethe năm 1991, giải Nobel văn chương năm 1996, và Huân chương Đại bàng Trắng của Ba Lan năm 2011.

Bốn giờ sáng

Giờ giữa đêm và ngày.
Giờ giữa trằn và trọc.
Giờ của những kẻ tuổi ba mươi.

Giờ dọn sạch cho tiếng gà gáy sáng.
Giờ trái đất lấy lại vòng tay ấm.
Giờ gió lạnh từ những vì sao tắt.
Giờ liệu-chúng-ta-có-hoàn-toàn-biến-mất.

Giờ trống.
Rỗng. Không.
Tận cùng của mọi giờ khác.

Không ai vui vào lúc bốn giờ sáng.
Nếu kiến vui vào lúc bốn giờ sáng
thì mừng cho kiến. Và hãy để năm giờ đến
nếu chúng ta còn phải tiếp tục sống.

Wisława Szymborska, “Four A.M.,” Poems, New and Collected, 1957-1997, trans. Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh (Harcourt, Brace & Company, 1998).

Copyright © 1957 by Wisława Szymborska | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 17, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: