Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bãi biển Breton” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bãi biển Breton

Tụ lại, là những gì ta thấy,
ở sự tạm biệt của em và của tôi:
biển, đã ném đêm lên đất cho chúng ta,
cát, đã bay qua chúng với chúng ta,
cây thạch nam màu đỏ gỉ ở trên kia,
trong đó thế giới đã đến với chúng ta.

Paul Celan, “Bretonischer Strand,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 1, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: