Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Sonnet gửi Orpheus: I, 20 – Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Sinh năm 1875 ở Praha, ông xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919 ông đến Thụy Sĩ, hoàn thành hai tác phẩm cuối, Die Sonette an Orpheus (1922) và Duineser Elegien (1923), trước khi qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926.

Sonnet gửi Orpheus: I, 20

Nhưng, thưa Chủ nhân, tôi có thể dâng gì, hãy nói,
ngài người dạy cho các sinh vật biết nghe? –
Ký ức của tôi về một ngày mùa xuân,
buổi tối hôm ấy, ở Nga –, một con ngựa…

Từ bên kia làng một con ngựa trắng đến,
trên cẳng trước, một sợi xích còn đeo,
để ở một mình trên đồng cỏ vào ban đêm;
làm sao cái lắc bờm của nó vỗ

vào cổ nó theo nhịp của tinh thần phấn chấn,
trong cú phi nước đại bị kìm lại. Làm sao
những nguồn máu ngựa nhảy vọt lên, phun trào!

Nó cảm thấy những khoảng cách, và ôi chao!
làm sao nó hát và nó nghe –, vòng tròn
huyền thoại của ngài được đóng lại trong nó.
                               Hình ảnh đó: tôi dâng.

Rainer Maria Rilke, “I, 20,” Die Sonette an Orpheus (Insel-Verlag, 1923).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 14, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: