Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mười hai năm” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Mười hai năm

Cái dòng
vẫn thật, trở thành
thật: … ngôi
nhà mi ở Paris – thành
đàn tế của tay mi.

Ba lần thở qua,
ba lần sáng qua.

………….

Nó trở nên câm, trở nên điếc
đằng sau những mắt.
Tôi thấy chất độc nở hoa.
Trong mọi loại từ và hình dạng.

Đi đi. Đến.
Tình yêu xóa tên nó: nó
gán mình vào mi.

Paul Celan, “Zwölf Jahre,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1960 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 18, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: