Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Họa sĩ già đi dạo” – Adam Zagajewski

Adam Zagajewski (1945–2021) là nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu luận người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 2004 và giải Heinrich Mann năm 2015.

Họa sĩ già đi dạo

Trong túi ông quà cho lũ chó địa phương
Ông gần như không thấy gì nữa hết
Ông hầu như không nhận thấy cây cối ngoại ô biệt thự
Ông biết từng hòn đá ở đây
Tôi đã vẽ tất cả cố gắng vẽ những ý nghĩ của mình
Và bắt được rất ít
Thế giới phát triển nó phát triển không ngừng
Song lúc nào nó cũng vơi dần đi – thế giới

Adam Zagajewski, “The Old Painter on a Walk,” True Life (Farrar, Straus and Giroux, 2023). This poem was first published in The New Yorker (November 28, 2022 Issue).

Copyright © 2019 by Adam Zagajewski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 21, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: