Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một vài người thích thơ” – Wisława Szymborska

Wisława Szymborska (1923–2012) là nhà thơ người Ba Lan. Bà được trao giải Goethe năm 1991, giải Nobel văn chương năm 1996, và Huân chương Đại bàng Trắng của Ba Lan năm 2011.

Một vài người thích thơ

Một vài người –
có nghĩa không phải là tất cả.
Thậm chí không phải phần lớn mà chỉ một nhóm nhỏ.
Không kể trường học, nơi nó là bắt buộc,
và chính các nhà thơ
thì có thể có hai trên một nghìn.

Thích –
nhưng người ta cũng thích cả xúp mì gà,
thích lời khen và thích màu xanh,
thích chiếc khăn quàng cũ,
thích khăng khăng theo cách của mình,
thích vuốt ve một con chó.

Thơ –
nhưng thơ là gì?
Để trả lời câu hỏi này
đã có nhiều hơn một câu trả lời do dự.
Nhưng tôi không biết tôi không biết và bám chặt vào đó
như một chiếc tay vịn cứu tinh.

Wisława Szymborska, “Some People Like Poetry,” Poems, New and Collected, 1957-1997, trans. Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh (Harcourt, Brace & Company, 1998).

Copyright © 1993 by Wisława Szymborska | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 30, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: