Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở chỗ Brancusi, hai ta” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ở chỗ Brancusi, hai ta

Nếu một trong những tảng đá này
tiết lộ
điều gì giữ im lặng về nó:
ở đây, gần đây,
trên cây gậy què của ông già này,
nó sẽ mở ra, như một vết thương,
em sẽ phải lặn vào,
một mình,
xa tiếng thét của tôi, cái đã
tạc rồi, trắng.

Paul Celan, “Bei Brancusi, zu Zweit,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 8, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: