Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Xatrapi” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Xatrapi

Đáng tiếc làm sao, trong khi mi được tạo ra
cho những điều lớn lao và cao cả,
số phận bất hạnh này của mi
luôn luôn từ chối mi những khích lệ và thành công,
những thói quen vặt vãnh cản đường,
sự nhỏ nhặt, và sự hờ hững.
Và thê thảm làm sao cái ngày mi chấp nhận
(cái ngày mi buông tay và chấp nhận)
và lên đường tới Susa
đến trình diện trước Vua Artaxerxes
người đã ưu ái vời mi vào triều
và ban cho mi các xatrapi và các thứ, –
những thứ mi không muốn, song
vẫn cứ chấp nhận chúng với nỗi tuyệt vọng.
Hồn mi tìm kiếm, đau đớn muốn những thứ khác:
lời ca ngợi của nhân dân và các biện sĩ,
những hoan hô khó giành và vô giá,
Agora, Nhà hát, và những Vòng Nguyệt quế.
Làm sao Artaxerxes có thể ban cho mi những thứ đó,
làm sao mi tìm được chúng trong xatrapi,
và không có chúng, kiểu đời nào mi sẽ sống?

1905

C. P. Cavafy, “The Satrapy,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 12, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: