Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Số 1 Oranienstraße” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Số 1 Oranienstraße

Thiếc lớn vào tay tôi,
tôi không biết
phải làm gì:
tôi không muốn đúc,
nó không muốn đọc tôi –

Nếu bây giờ
chiếc bát uống
cuối cùng của Ossietzky
được tìm thấy,
tôi sẽ để thiếc
học từ nó,

và đoàn những cây gậy
hành hương
sẽ lặng im, chịu đựng giờ.

Paul Celan, “Oranienstraße 1,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 13, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: