Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nỗ lực giải tán thần thoại” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Nỗ lực giải tán thần thoại

Các vị thần nhóm họp ở một cái lán ngoài ngoại ô. Zeus phát biểu dài và chán như thường lệ. Kết luận cuối cùng: tổ chức phải bị giải thể; đã đủ những âm mưu vô nghĩa; đã đến lúc bước vào xã hội duy lý và bằng cách nào đó sống tiếp. Athena nức nở trong góc.

Phải nhấn mạnh những khoản thu nhập cuối cùng đã được chia đều. Poseidon lạc quan. Ông rống lên rằng ông sẽ ổn. Tệ nhất là với những người bảo vệ các dòng suối bị điều tiết và những khu rừng bị chặt. Họ thầm trông cậy vào những giấc mơ, nhưng không ai muốn nói về nó.

Chẳng có kết luận nào được đưa ra. Hermes không bỏ phiếu. Athena nức nở trong góc.

Tối muộn họ quay trở lại thị trấn, giấy tờ giả trong túi và một nhúm đồng xu. Khi họ đi qua cầu, Hermes nhảy xuống sông. Họ thấy chàng chìm xuống nhưng không ai tìm cách cứu chàng.

Ý kiến chia rẽ xem đây là điềm gở hay, trái lại, một điềm lành. Dẫu sao đi nữa đó là điểm khởi đầu cho cái gì đó mới, mơ hồ.

Zbigniew Herbert, “Attempt at the Dissolution of Mythology,” The Collected Poems: 1956–1998, trans. Alissa Valles (Ecco Press, 2007).

Copyright © 1969 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 14, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: