Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đêm cưỡi hắn” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Đêm cưỡi hắn

Đêm cưỡi hắn, hắn sực tỉnh,
áo trẻ mồ côi là lá cờ,

không còn chệch đường nữa,
nó cưỡi hắn thẳng –

Nó là, nó là,
                      như thể những quả cam đứng trong bụi thủy lạp,
như thể kẻ được cưỡi như thế mặc không gì
ngoài của hắn
lớp da
bớt, bí-
mật đốm
đầu tiên.

Paul Celan, “Ihn ritt die Nacht,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 30, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: