Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những người đàn bà giặt” – Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli (1855–1912) là nhà thơ người Ý.

Những người đàn bà giặt

Trên một cánh đồng nửa xám lẫn nửa đen,
Một cái cày đứng chỏng chơ không bò kéo, trông
Như bị lãng quên, nửa khuất mù trong sương.

Từ con kênh vọng đến thật nhịp nhàng
Tiếng giũ vò của những người đàn bà giặt,
Tiếng nước bắn giữ nhịp với khúc hát của mình:

Gió đang thổi và tuyết xuống trên cành,
Chàng vẫn chưa quay lại với thôn xóm quê làng:
Chàng đi, chàng bỏ lại thiếp bẽ bàng
Như một cái cày bỏ mặc giữa đồng hoang.

1891

Giovanni Pascoli, “Washerwomen,” trans. Seamus Heaney, The New Yorker (November 11, 2013 Issue).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 8, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: