Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chúng tôi đã nằm” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Chúng tôi đã nằm

Chúng tôi đã nằm
sâu trong ma ki, khi người
cuối cùng trườn qua.
Song chúng tôi không thể
tối lại tới người:
ở đó ngự trị
sự cưỡng bức của ánh sáng.

Paul Celan, “Wir lagen,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 12, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: