Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dòng đời” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Dòng đời

Lớn lao hơn mi cũng muốn, song tình yêu kéo tất cả
        Mỗi chúng ta xuống; sự đau khổ còn ghì xuống mạnh hơn;
                Song không phải vô ích cánh cung
                        Của chúng ta trở lại nơi xuất phát.

Bất kể lên, xuống, cũng chẳng phải là trong đêm thiêng liêng
        Nơi Tự nhiên câm lặng nghiền ngẫm ra những ngày sẽ đến,
                Ngay cả dưới Orcus vẹo xiên,
                        Một thước thẳng, một quy luật thắng thế?

Điều đó tôi đã học. Bởi không, như người chủ phàm trần,
        Một lần các vị, đấng trên trời, đấng duy trì tất cả,
                Như tôi biết, với sự tính trước
                        Dẫn tôi đi trên một con đường thẳng.

Con người nên trải nghiệm mọi thứ, nói các đấng trên cao,
        Làm sao, được dưỡng nuôi mạnh mẽ, học cảm ơn mọi thứ,
                Ngõ hầu hiểu được sự tự do,
                        Để đi đến nơi mà anh ta muốn.

Friedrich Hölderlin, “Lebenslauf” (1800).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 13, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: