Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vợ người buôn sông: Một lá thư” – Ezra Pound

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ.

Vợ người buôn sông: Một lá thư

Khi tóc em vẫn còn cắt ngang trán
Em thường chơi ở cổng trước, víu hoa.
Chàng cưỡi cà kheo tre, giả ngựa,
Nghịch mơ xanh, chạy quanh chỗ em nằm.
Ở làng Trường Can hai ta đã sống:
Hai trẻ nhỏ không ganh ghét thù hiềm.

Năm mười bốn về làm vợ Lang quân,
Em không cười, còn thẹn thùng bẽn lẽn.
Cúi đầu, em quay mặt vào vách tối.
Gọi ngàn câu chẳng ngoảnh lại một lần.

Năm mười lăm em mới thôi cau có,
Muốn bụi em trộn lẫn với bụi chàng
Đến muôn đời và muôn đời. Đâu nghĩ
Cớ sao em phải đến Vọng Phu đài?

Năm mười sáu chàng lên đường, đi xa
Mãi Cù Đường, bên dòng sông nước xoáy,
Và đã năm tháng rồi từ độ ấy.
Tiếng vượn kêu ai oán ở trên đầu.

Chàng lê chân khi chàng bước ra.
Trước cổng rêu nay đã mọc, hàng lớp,
Rêu mọc dày quét cũng không đi hết!
Lá rụng sớm trong gió mùa thu.
Tháng Tám về bươm bướm vàng ghép đôi
Trên cỏ dại mé vườn Tây; đau đớn
Chúng khiến em.
Em đã già hơn trước.
Giá chàng về qua khúc hẹp Trường Giang,
Thì xin chàng báo cho em biết được,
Và em sẽ lên đường ra đón
           Mãi tận Trường-Phong-Sa.

                                                                   thơ Lý Bạch

Ezra Pound, “The River-Merchant’s Wife: A Letter,” Cathay (Elkin Mathews, 1915).

Copyright © by Ezra Pound | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 15, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: