Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Giêsu và những con chim sẻ

Giêsu và những con chim sẻ

        Khuyết danh, tiếng Ireland cổ, thế kỷ VII

Khi Giêsu, Con Đấng Thiên Chúa hằng sống,
        Hẵng còn nhỏ, một đứa trẻ lên năm,
Cậu chơi trong mười hai vũng nước nhỏ
        Cậu ban phước và rào quanh bằng đất.

Và Giêsu tạo hình mười hai con chim nhỏ –
        Những con chim được gọi là passeres;
Từ đất sét mịn cậu đã nặn ra
        Mười hai con sẻ vào một ngày Sa-bát.

Rồi một người Do Thái đến mắng
        Giêsu, Con Đấng Thiên Chúa toàn năng,
Và dắt tay cậu đến chỗ ông Joseph,
        Để ông mắng đứa con nuôi của mình.

“Hãy quở mắng con trai ông, Joseph,
        Cho nó biết trò nghịch ngợm của mình.
Vào ngày Sa-bát nó đã tạo ra
        Những hình tượng chim bằng đất sét.”

Đoạn Giêsu vỗ hai tay vào nhau.
        Họ nghe thấy giọng trẻ thơ cất tiếng hét.
Trước mắt họ vị hoàng tử của ân điển
        Xua một đàn chim sẻ bay lên.

Họ nghe cậu nói những lời rõ, nhỏ.
        Đôi môi thuần khiết của Giêsu cất lời:
“Đặng mi biết ai đã tạo ra mi
        Hãy bay về nhà ngay. Đi. Vỗ cánh!”

Một nhân chứng loan tin: một câu chuyện
        Ai nấy đều sửng sốt.
Họ lắng nghe và có thể nghe thấy rõ
        Tiếng kêu nhỏ của những chú chim bay.

Anonymous, “Jesus and the Sparrows,” in Marco Sonzogni ed., The Translations of Seamus Heaney (Faber and Faber, 2022).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 20, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: