Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cây sồi đổ” – Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli (1855–1912) là nhà thơ người Ý.

Cây sồi đổ

Chỗ bóng ngày xưa, cây sồi nằm trải rộng,
nó đã thua cuộc chiến với gió lốc.
Mọi người nói, Giờ tôi đã thấy: nó thật lớn!

Còn đây đó dưới tán cây đã rụng
những tổ non của mùa xuân níu bám.
Mọi người nói, Giờ tôi đã thấy: nó thật tốt!

Ai nấy khen, ai nấy chặt. Hoàng hôn đến
ai nấy về với một bó củi nặng.
Trên không trung, một tiếng kêu… một con én

tìm chiếc tổ đã không còn trong tầm mắt.

1900

Giovanni Pascoli, “The Fallen Oak,” trans. Seamus Heaney in Marco Sonzogni ed., The Translations of Seamus Heaney (Faber and Faber, 2022).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 20, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: