Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Không còn bán gỗ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Không còn bán gỗ

Không còn bán gỗ nữa, ở đây,
trên những sườn đỉnh,
không cỏ
xạ hương trò
chuyện.

Tuyết biên và cái mùi
lắng nghe những cọc và
những bóng biển chỉ đường
của chúng, tuyên
chúng đã chết
của nó.

Paul Celan, “Kein Halbholz,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 23, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: