Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hakeldama” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Hakeldama

Các thầy tế gặp một vấn đề
trên biên giới đạo đức và kế toán

làm gì với những đồng bạc
mà Judas đã ném xuống chân họ

tổng tiền được ghi
dưới cột chi
các nhà biên niên sử sẽ ghi
dưới cột huyền thoại

ghi nó vào mục
thu nhập bất ngờ là sai
cho vào kho thì nguy hiểm
nó có thể lây nhiễm sang bạc

nó không thích hợp
dùng mua chân nến cho đền thờ
hoặc chia cho người nghèo

sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
họ quyết định mua thửa ruộng của người thợ gốm
và biến nó thành
nghĩa trang cho người hành hương

đại loại – trả
tiền vì cái chết
lại cho cái chết

giải pháp
thật khéo léo
vậy tại sao
tên nơi này
vẫn dội ầm ầm hàng thế kỷ
hakeldama
hakeldama
cánh đồng máu

Zbigniew Herbert, “Hakeldama,” Mr. Cogito, trans. Bogdana and John Carpenter (Ecco Press, 1993).

Copyright © 1974 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 24, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: