Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lòng biết ơn” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Lòng biết ơn

Người tặng tôi những món quà, Chúa-Pháp sư.
Tôi tạ ơn người vì điều tốt và điều xấu.
Ánh sáng vĩnh cửu trong mọi thứ trên trái đất.
Như bây giờ, và ngày sau khi tôi chết.

Czesław Miłosz, “Thankfulness,” Unattainable Earth, trans. author and Robert Hass (Ecco Press, 1986).

Copyright © 1986 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 25, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: