Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tại sao tên tôi phải được nhắc đến?” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Tại sao tên tôi phải được nhắc đến?

1

Tôi từng nghĩ: thời sau xa lắm
Khi những ngôi nhà tôi sống đã sụp đổ
Và mục nát những con tàu tôi đi
Tên tôi sẽ vẫn được nhắc đến
Cùng những người khác.

2

Bởi vì tôi đã ca ngợi cái hữu ích, cái
Trong thời của tôi bị coi là hạ đẳng,
Bởi vì tôi đã chiến đấu với các tôn giáo
Bởi vì tôi đã chống lại áp bức hoặc
Vì lý do khác.

3

Bởi vì tôi đã vì con người và
Giao phó mọi thứ cho họ, tôn vinh họ
Bởi vì tôi đã làm thơ và làm giàu ngôn ngữ
Bởi vì tôi đã dạy hành vi thực tế hoặc
Vì bất kỳ lý do nào khác.

4

Thành thử tôi nghĩ, tên tôi vẫn sẽ được
Nhắc đến, trên một phiến đá
Tên tôi sẽ đứng, từ những cuốn sách
Nó sẽ được in trong những cuốn sách mới.

5

Nhưng hôm nay
Tôi chấp nhận nó sẽ bị lãng quên.
Tại sao
Phải hỏi đến người làm bánh khi đã đủ bánh mì?
Tại sao
Phải khen ngợi tuyết đã tan
Khi sắp có những đợt tuyết mới?
Tại sao
Phải có một quá khứ, khi sẽ
Có một tương lai?

6

Tại sao
Tên tôi phải được nhắc đến?

Bertolt Brecht, “Warum soll mein Name genannt werden?” (1936).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 7, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: