Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thời hạn của Nero” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Thời hạn của Nero

Nero đã không hề lo lắng khi nghe
lời sấm của Nhà Tiên tri Delphi:
“Hãy đề phòng tuổi bảy ba.”
Vẫn còn nhiều thời gian để hưởng lạc.
Ông ta mới ba mươi. Thời hạn
vị thần đã ban cho ông ta là quá đủ
để đối phó các hiểm họa tương lai.

Giờ, thấm mệt, ông ta sẽ trở lại Rome –
mệt, song ngây ngất sau hành trình
của những ngày hưởng lạc hoàn toàn:
các nhà hát, khu vườn, đấu trường…
buổi tối ở các thành phố miền Achaia…
trên hết, khoái cảm của những tấm thân trần…

Là thế, Nero. Ở Tây Ban Nha, Galba
bí mật tập hợp và rèn luyện quân đội,
Galba, ông già tuổi bảy mươi ba.

1915

C. P. Cavafy, “Nero’s Deadline,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 8, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: