Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thổ hoàng rắc” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Thổ hoàng rắc

Thổ hoàng rắc vào mắt tôi,
người không còn
sống trong đó nữa,

hãy kiệm
những đồ tùy
táng, hãy kiệm,

hãy đi dọc những hàng đá
trên tay người,

bằng giấc mộng của chúng
vuốt lên cái
vảy xương thái dương
đúc,


ngã rẽ
lớn hãy kể
mình cho thổ hoàng
ba lần, chín lần.

Paul Celan, “Streu Ocker,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 16, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: