Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Niên thiếu đẹp tươi” – Gottfried Benn

Gottfried Benn (1886–1956) là nhà thơ người Đức.

Niên thiếu đẹp tươi

Miệng của một thiếu nữ nằm đã lâu trong bãi sậy
trông bị gặm nát bấy.
Khi họ phanh lồng ngực cô ra, thực quản thủng lỗ chỗ.
Cuối cùng trong một cái vòm dưới cơ hoành
họ tìm thấy một ổ lúc nhúc chuột nhỏ.
Một bé con nằm chết.
Những đứa khác sống nhờ gan và thận,
uống máu lạnh và đã có
ở đây một thời niên thiếu đẹp tươi.
Rồi cái chết của chúng cũng đến đẹp tươi và chóng:
Người ta quẳng tất thảy xuống nước.
A, hãy nghe những cái mõm bé xíu chúng ré!

Gottfried Benn, “Schöne Jugend,” Morgue und andere Gedichte (Verlag A. R. Meyer, 1912).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 26, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: