Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dự cảm” – Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Sinh năm 1875 ở Praha, ông xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919 ông đến Thụy Sĩ, hoàn thành hai tác phẩm cuối, Die Sonette an Orpheus (1922) và Duineser Elegien (1923), trước khi qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926.

Dự cảm

Tôi như một lá cờ được khoảng cách bao quanh.
Tôi cảm nhận được những cơn gió đến và tôi phải sống chúng,
trong khi các thứ dưới đây vẫn còn chưa xao động:
cánh cửa vẫn đóng nhẹ nhàng, và ống khói lặng thinh;
cửa sổ chưa rung, và bụi vẫn còn nằm lặng.

Tôi đã biết bão dông và xôn xao như biển động.
Tôi giang mình ra và lao mình vào trong mình xuống
và tung mình đi và hoàn toàn đơn độc
trong cơn bão lớn.

Rainer Maria Rilke, “Vorgefühl,” Das Buch der Bilder (Axel Juncker Verlag, 1902).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 28, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: