Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngày mai cồng kềnh” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ngày mai cồng kềnh

Ngày mai cồng kềnh,
ta cắn mình vào mi, ta lặng mình vào mi,

chúng ta ngân,
một mình,

impasto
những âm vĩnh cửu rỏ đi,
quạc qua
bởi hôm qua
của hôm nay,

chúng ta đi,

lớn
ống âm cuối cùng
đón chúng ta:

bước tim tăng
bên ngoài
trong không gian,
gần nó, trục
trái đất.

Paul Celan, “Sperriges Morgen,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 1, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: