Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bông cúc nhỏ” – Gottfried Benn

Gottfried Benn (1886–1956) là nhà thơ người Đức.

Bông cúc nhỏ

Một gã chở bia chết đuối được nhấc lên bàn.
Ai đó đã gài một bông cúc tím cánh đậm cánh phớt
vào giữa hai hàm răng hắn.
Khi từ ngực
dưới da
bằng một con dao dài
tôi cắt lưỡi và vòm họng,
tôi hẳn đã động vào nó vì nó đã trượt
xuống bộ não nằm cạnh.
Tôi nhét nó vào khoang ngực
giữa đám vỏ bào
khi hắn được khâu kín lại.
Hãy uống cho thỏa trong chiếc bình của mi!
Hãy yên nghỉ,
hỡi bông cúc nhỏ!

Gottfried Benn, “Kleine Aster,” Morgue und andere Gedichte (Verlag A. R. Meyer, 1912).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 2, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: