Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái được viết” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cái được viết

Cái được viết rỗng mình, cái
được nói, xanh biển,
cháy trong những vũng,

trong những
cái tên hóa lỏng
những con cá heo nhảy,

ở không đâu vĩnh cửu hóa, ở đây,
trong ký ức của những chuông quá-
ồn trong – nhưng ở đâu?,

ai
trong
vuông bóng này
khịt, ai
bên dưới nó
lung linh, lung linh, lung linh?

Paul Celan, “Das Geschriebene,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1964 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 8, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: