Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khi nằm trong phòng bệnh trắng ở Charité” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Khi nằm trong phòng bệnh trắng ở Charité

Khi nằm trong phòng bệnh trắng ở Charité
Gần sáng tôi tỉnh giấc
Và nghe thấy một con chim hoét, tôi đã hiểu
Rõ hơn. Một thời gian dài
Tôi không còn sợ chết, bởi không gì
Tôi có thể thiếu, nếu như
Tôi thiếu chính tôi. Bây giờ
Tôi cũng có thể lấy làm vui sướng
Với tiếng hót của mọi con chim hoét sau tôi.

Bertolt Brecht, “Als ich in weißem Krankenzimmer der Charité” (1956).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 15, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: