Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“À la pointe acérée” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

À la pointe acérée

Các quặng nằm trần, các tinh thể,
các tinh hốc.
Những cái không được viết, cứng lại
thành ngôn ngữ, bày
ra một bầu trời.

(Phay ngược lên, lộ ra,
chéo, như thế
chúng ta cũng nằm.

Cửa mi trước nó một lần, bảng
với ngôi sao phấn
bị giết chết trên đó:

một con mắt – đọc? – giờ có.)

Những con đường đến đó.
Giờ rừng dọc
theo vệt bánh xe lúng búng.
Thu-
nhặt
nhỏ, hổng
những hạt dẻ gai: sự mở
ánh đen, được hỏi
bởi những ý nghĩ ngón tay
về –
về gì?

Về
cái không thể lặp lại, về
nó, về
mọi thứ.

Những con đường lúng búng đến đó.

Một cái gì có thể đi, không lời chào
như những thứ đã hóa thành trái tim,
đến.

Paul Celan, “À la pointe acérée,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 16, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: