Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Khúc tụng ca của Cædmon

Cædmon (fl. c. 657–684) là nhà thơ hữu danh sớm nhất của Anh. Vốn là một người chăn cừu không biết chữ, người ta cho rằng ông được truyền cho khúc tụng ca này trong mơ.

Khúc tụng ca của Cædmon

Giờ ta hãy ngợi ca người dệt nên tấm vải Thiên đường,
Sự uy nghi của sức mạnh và trí tuệ của người,
Công trình của người quản giới, tác giả của mọi kỳ quan,
Làm sao người Chúa tể của Muôn đời Vinh quang
Rèn tấm mái Thiên đường cho dòng giống loài người
Sau đó biến Trung Địa thành ngôi nhà của họ.

c. 658680

Cædmon, “Nu scylun hergan/ hefaenricaes Uard,” trans. Seamus Heaney in Marco Sonzogni ed., The Translations of Seamus Heaney (Faber and Faber, 2022).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 3, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: