Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Colon” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Colon

Không bàn tay đi tới được
trong ánh sáng của sự canh thức
lời.

Song người, kẻ ngủ tới được, luôn
đúng tiếng trong mỗi
khoảng dừng:
cho
bao nhiêu sự cùng tách rời
người chuẩn bị một lần nữa cho hành trình:
ký ức
giường!

Người cảm thấy không, chúng ta nằm
trắng từ cái ngàn
màu, ngàn
miệng, trước
gió thời gian, năm hơi thở, không bao giờ trái tim.

Paul Celan, “Kolon,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1962 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 12, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: