Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vài con chim chiếp chiếp” – Charles Simic

Charles Simic (1938–2023) là nhà thơ người Mỹ gốc Serbia. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1990, giải thơ Griffin quốc tế năm 2005, và giải Wallace Stevens năm 2007.

Vài con chim chiếp chiếp

Những con khác, chả có gì để nói.
Bạn thấy chúng đi đi lại lại,
Vừa đi vừa gật gù.

Phải là cái gì lớn ơi là lớn
Mới làm chúng phát khùng như vậy –
Cuộc đời, nói chung, rồi làm chim.

Quá nhiều thứ để bộ não tí ti
Có thể tự mình ngộ ra.
Song, thử, thì cũng chẳng hại gì, tôi đoán,

Ngay cả với tất tật những huyên náo
Hàng xóm của nó gây ra,
Rối rít và làu bàu không dứt.

Charles Simic, “Some Birds Chirp,” Come Closer and Listen (Ecco Press, 2019).

Copyright © 2019 by Charles Simic | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 14, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: