Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở Sparta” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Ở Sparta

Vua Cleomenes, ông không biết, ông không dám –
ông không biết làm sao nói với mẹ
một điều như thế: rằng Ptolemy yêu cầu,
để đảm bảo hiệp ước, bà cũng phải đến Ai Cập
và bị giữ ở đó làm con tin –
một điều hết sức bẽ mặt, khiếm nhã.
Cứ mỗi lần chuẩn bị nói ông lại ngập ngừng,
cứ mỗi lần bắt đầu thưa, ông lại dừng.

Nhưng người phụ nữ phi thường hiểu ông
(bà đã nghe thấy những lời đồn về chuyện đó)
và khuyến khích ông nói ra tất cả.
Và bà cười, nói đương nhiên bà sẽ đi,
không những thế còn vui mừng ở tuổi già
bà vẫn có thể có ích cho Sparta.

Còn sự nhục nhã – nó không hề chạm đến bà.
Tất nhiên một kẻ mới nổi như Lagid
không thể nào hiểu được tinh thần Sparta;
bởi vậy đòi hỏi của ông ta không thể làm bẽ mặt
một đấng Phu nhân, Thái hậu như bà:
mẹ của một vị vua Sparta.

1928

C. P. Cavafy, “In Sparta,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 14, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: